top of page

GENERASJON Z

Vår egen skreddersydde arena med utstilling, workshops, karrierebørs og fokus på å skape effektive møter mellom studenter og næringslivet! 

Ledigheten er rekordlav med kun 1,6%, og vi må faktisk helt tilbake før finanskrisen, for å finne tilsvarende tall.

Mange bedrifter leverer mer eller mindre samme produkter og tjenester, noe som medfører at betydningen av de menneskelige ressurser blir vektlagt høyere enn noensinne. 

Dette setter naturlig nok press på energibransjen i jakten på de beste hodene, og vi kan fort havne i en ny uheldig lønnsspiral og kannibalisering som vi har opplevd tidligere.

Industriuka jobber kontinuerlig for å tilpasse arrangementet slik at vi som bransje best mulig kan tilpasse og posisjonere oss for fremtiden.

Nytt av året, vi presenterer Generasjon Z, konseptet

vil få en betydelig plass i gjennomføringen av arrangementet.  

_Merry Christmas instagram post  (1800 × 1080 px) (25).png
Hva skjer under selve messedagene?

HVA SKJER UNDER SELVE MESSEDAGENE?

Egen øy i messehallen
Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Kopi av Neutral Elegant Laptop Pho

Generasjon Z øy i messehallen

Sentralt i messehallen finner du Generasjon Z øyen, et samlings-punkt for studenter og samarbeidspartnere.

På student standen vil du treffe representanter fra relevante linjeforeninger. Studentene kommer og viser fram sin komptanse, gjerne i form av prosjekter og modeller de har laget i studietiden. 

Øyen har egen scene, og vi oppfordrer studenter til å ta ordet og vise seg fram for næringen.

Kafen vil være et naturlig samlingspunkt og kan gjerne benyttes til avtalte uformelle møter.

Midt i øyen vil det foregå forhåndsavtalte speed intervjuer. 

Karriere Børsen er et resultat av å tilpasse arrangementet til dagens behov for arbeidskraft i regionen! 

Generasjon Z scene

Generasjon Z øyen vil være et samlingspunkt for studenter, elever, lærerer og andre disipliner fra de ulike utdanningsinstitusjonene vi har i regionen.

Scenen gir en unik mulighet til å presentere for et publikum. Den kan benyttes av både utstillere og studenter som vil nå ut med et budskap.

Kontakt Industriuka Expo om du ønsker å få tildelt tid på scenen i løpet av messedagene. 

_Merry Christmas instagram post  (1800 × 1080 px) (13).png
Generasjon Z scene
_Merry Christmas instagram post  (1800 × 1080 px) (12).png

Generasjon Z kafè og mingleområde

Vi har stort fokus på å skape gode inkluderende rammer rundt arrangementet. 

 

Områder som er tilrettelagt for dialog og uformelle møter, vil derfor være viktige og naturlige samlingspunkt. 

På Industriuka handler alt om muligheter! 

Nettverket ditt er en av dine aller viktigste ressurser. Sørg for å utvide det og bruke det aktivt!

Genersjon Z kafe

KarriereBørsen

HVA ER KARRIEREBØRSEN?
KarriereBørsen er en arena for forhåndsavtalte speed intervjuer mellom utstillere og student/søker.

Tilgang og deltagelse inn mot KarriereBørsen er forbeholdt utstillere/sponsorer.

Speed intervjuene vil foregå under messedagene, og følger i hovedsak messens åpningstider.

Tilbudet er ment som et supplement i tillegg til bedriftens ordinære rekrutteringsarbeid.

 

SLIK FUNGERER KARRIEREBØRSEN
I forkant av gjennomføringen av messen kan utstillere komme med et behov. Behovet kan enten være ledige stillinger eller en invitasjon til oppgaveskriving. Behovet er skal defineres tydelig i utlysningsteksten.


PRAKTISK GJENNOMFØRING AV KARRIEREBØRSEN
Utstiller utformer selv utlysningsteksten, som danner grunnlaget for speed intervjuene under selve messedagene.

Utlysningen blir publisert på Industriuka hjemmeside og nyhetsbrev, på LinkedIn og evnt andre gratisportaler. I tillegg jobber vi mot et samarbeid med andre landets store universiteter og høyskoler, slik at vi får presentert stillingene til et størst mulig aktuelt publikum.

Det er åpnet for alle å vise sin henvendelse.

KarriereBørsen vil ha plassbegresning. Antall utlysninger avtales direkte med Industriuka. 


MOTTA MØTEPLAN
Når utlysningsperioden avsluttes vil du motta en digitale «søkerliste». Utstiller bestemmer selv hvem og hvor mange du ønsker å invitere til speed intervju. Prioriteringslisten returneres Industriuka, som vil stå for den praktiske koordineringen av speed intervjuene under messedagene.

Alle som har vist sin interesse for utlysningene, vil få svar. 


OPPFØLGING
I etterkant av arrangementet vil Industriuka følge opp både utstiller og student, for å forsikre oss at opplevelsen blir så god som mulig for begge parter.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


UNDER MESSEDAGENE
Utstiller får tildelt plass i KarriereBørsen.  

Viktig at bedriften stiller med nok og rett personell til KarriereBørsen, til å gjennomføre speed intervjuene.


ET VELLYKKET SPEED INTERVJU?
Intensjonen med speed intervjuer er i hovedsak å etablere et førsteinntrykk mellom utstiller og student.

Det er satt av 15-20 minutter pr intervju. Tiden vil trolig oppleves som litt for kort. Det skal faktisk være for lite tid, da hele hensikten med møtet er å opprette dialog.  

Med andre ord; en avtale om fremdrift og videre dialog er et vellykket speed intervju!

_Merry Christmas instagram post  (1800 × 1080 px) (21).png
KarriereBørsen
bottom of page